Diponegoro 74 Tahun VIII/2004/No. 11/Februari-Mei 2004

Anotasi :

Di dalam jurnal ini terdapat perubahan signifikan dalam hal tata letak, layout, dan lain-lain. Fokus atau tema besar dari Jurnal ini tidak lagi berkisar persoalan HAM dan demokrasi tetapi memperluas kepada pembahasan teori-teori sosial dan politik. Penulis menyadari sepenuhnya pilihan jurnal berfokus kepada kajian-kajian teoritis kami sadari sepenuhnya sebagai upaya menjadi media bagi perdebatan kritis dan teoritis dalam kajian-kajian HAM, demokrasi, ilmu sosial dan politik, yang dalam pandangan subjektif penulis masih perlu diisi sebagai upaya untuk terus mengikuti perkembangan termutakhir dari perdebatan teoritis dalam bidang kajian-kajian tersebut. Berdasarkan pemikiran penulis maka penulis mencoba untuk memperluas fokus bahasan dan kajian dalam jurnal ini.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print