Diponegoro 74 Tahun VIII/2004/No. 11/Februari-Mei 2004

Anotasi :

Di dalam jurnal ini terdapat perubahan signifikan dalam hal tata letak, layout, dan lain-lain. Fokus atau tema besar dari Jurnal ini tidak lagi berkisar persoalan HAM dan demokrasi tetapi memperluas kepada pembahasan teori-teori sosial dan politik. Penulis menyadari sepenuhnya pilihan jurnal berfokus kepada kajian-kajian teoritis kami sadari sepenuhnya sebagai upaya menjadi media bagi perdebatan kritis dan teoritis dalam kajian-kajian HAM, demokrasi, ilmu sosial dan politik, yang dalam pandangan subjektif penulis masih perlu diisi sebagai upaya untuk terus mengikuti perkembangan termutakhir dari perdebatan teoritis dalam bidang kajian-kajian tersebut. Berdasarkan pemikiran penulis maka penulis mencoba untuk memperluas fokus bahasan dan kajian dalam jurnal ini.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print