Buku Saku “Hak Individu dalam Hukum Pidana”

 

Penulis                         :  Suryadi

Editor                           :  Herman Hasyim, SHI

Co. Editor                   :  Julius Ibrani

 

Buku saku berjudul “HAK INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA” ini menjelaskan mengenai hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana buku, bahkan dalam perkara-perkara pidana. Hingga saat ini masih sering terjadi peradilan pidana yang dianggap tidak adil ataupun benar-benar tidak adil dalam kenyataannya. Selain itu, banyak masyarakat yang buta hukum sehingga tidak mengerti prosedur peradilan pidana yang seharusnya. Demikian itu, buku saku ini berupaya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan secara ringkas mengenai sistem peradilan yang adil, hak individu dalam penyelidikan hingga penahanan, dan hak individu dalam proses persidangan hingga pemidanaan.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Close Menu